Nazywam się Danuta Polczyk. Jestem pracownikiem socjalnym, socjologiem, metodykiem i certyfikowanym superwizorem pracy socjalnej. W pomocy społecznej przepracowałam ponad 35 lat.

Od roku 1990 wspieram osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz pracowników socjalnych. Ponad 20 lat pracy terenowej i 20 lat realizacji wsparcia metodycznego i superwizyjnego dla pracowników socjalnych.
Jestem praktykiem specjalizującym się w pracy socjalnej na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, oraz rodzin dotkniętych problemem przemocy;

Współtworzyłam nowatorskie programy socjalne „dobre praktyki” na rzecz rodzin wykluczonych oraz autorskie projekty wdrażające metodykę pracy trenerów rodzinnych prototypu obecnych asystentów rodziny. Uczestniczyłam jako ekspert w  ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w opracowaniu standardów pracy socjalnej z rodziną z dziećmi oraz standardów specjalistycznego poradnictwa rodzinnego; Wdrażałam indywidualne i grupowe poradnictwo metodyczne, zespoły interdyscyplinarne, oraz zespoły problemowo – zadaniowe dla pracowników socjalnych w obszarze wsparcia wieloproblemowych rodzin z dziećmi.

Jestem wieloletnim członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum” oraz Polskiego Towarzystwa Superwizji Pracy Socjalnej i Stowarzyszenia Certyfikowanych Superwizorów Pracy Socjalnej, których głównym celem jest promowanie i rozwój superwizji oraz wzrost profesjonalizacji pracy socjalnej w Polsce. W 2016 roku zostałam uhonorowana Brązowym Krzyżem Zasługi, przyznanym przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za pracę na rzecz rodzin.