Nazywam się Danuta Polczyk. Jestem socjologiem, metodykiem i certyfikowanym superwizorem pracy socjalnej oraz organizatorem pomocy społecznej.
Pracuję w pomocy społecznej od ponad 35 lat.

Od roku 1990 jako praktyk, wspieram osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz pracowników socjalnych.  Ponad 20 lat pracy terenowej i 20 lat realizacji wsparcia metodycznego i superwizyjnego dla pracowników socjalnych.
Jestem praktykiem specjalizującym się w pracy socjalnej na rzecz rodzin
z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, oraz rodzin dotkniętych problemem przemocy;

Współtworzyłam nowatorskie programy socjalne na rzecz rodzin wykluczonych oraz autorskie projekty wdrażające metodykę pracy trenerów rodzinnych prototypu obecnych asystentów rodziny. Uczestniczyłam w tworzeniu standardów pracy socjalnej z rodziną i dziećmi oraz standardów specjalistycznego poradnictwa rodzinnego;

W ramach Działu Metodyczno-Konsultacyjnego wdrażałam indywidualne i grupowe poradnictwo metodyczne, zespoły interdyscyplinarne, oraz zespoły problemowo – zadaniowe dla pracowników socjalnych w obszarze wsparcia rodzin
z dziećmi; Jestem autorką publikacji z obszaru socjalizacji rodzin wieloproblemowych, oraz aktywnym członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”.

W 2016 roku zostałam uhonorowana Brązowym Krzyżem Zasługi, przyznanym przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za pracę na rzecz rodzin.

Przeprowadziłam ponad 1000 godzin indywidualnych i grupowych superwizji pracy socjalnej. Jestem także członkiem Polskiego Towarzystwa Superwizji Pracy Socjalnej, którego głównym celem jest wzrost profesjonalizacji
pracy socjalnej w Polsce.