Linki

  • Genesis Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe
  • Pierwszy Polski Portal Pomocy Społecznej
  • Asystent rodzinyportal o asystentach i dla asystentów.
  • Standardy usług pomocy społecznej i modele instytucji – podstrona witryny Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych, a w niej wypracowane w ramach projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” standardy pracy socjalnej z różnymi grupami klientów oraz modele instytucji. To jest bardzo nowatorskie przedsięwzięcie, które zakłada wprowadzenie w przyszłości standardów pracy socjalnej i oddzielenie pracy socjalnej od przyznawania pomocy finansowej. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wiąże duże nadzieje z tym projektem chcąc najpewniej wykorzystać wypracowane rozwiązania w zmianach nakierowanych na profesjonalizację pracowników służb społecznych oraz ośrodków pomocy społecznej.
  • Rynekpracy.org – portal z dużą ilością informacji o bezrobociu, instrumentach rynku pracy, projektach, badaniach i ciekawych inicjatywach pomocowych na rzecz osób pozostajacych bez pracy.
  • http://www.ptsps.org.pl/praktyka – Strona Polskiego Towarzystwa Superwizji Pracy Socjalnej

www.rehabilitacjamalucha.pl – rehabilitacja niemowląt i dzieci wrocław, metoda Vojty, PNF.