Jak sfinansować ?

UWAGA! Istnieje możliwość sfinansowania superwizji pracy socjalnej oraz szkoleń dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny i innych pracowników JOPS ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

KFS

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest rozwiązaniem systemowym, adresowanym do pracodawców, wspomagającym przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. O fundusze z KFS mogą ubiegać się także jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Wiele mniejszych jednostek finansuje superwizję pracy socjalnej oraz szkolenia metodyczne właśnie z tych środków. Dysponentem środków są Wojewódzkie Urzędy Pracy. Wniosek można złożyć drogą elektroniczną w Powiatowym Urzędzie Pracy. Szczegóły tutaj.

Klikając na ikonkę po lewej stronie można pobrać broszurę z informacją o Krajowym Funduszu Szkoleniowym